ODK SIMP – Kursy i szkolenia Bydgoszcz

O nas

Home / O nas

s2.jpg
s1.jpg

Witamy na stornie ODK SIMP w Bydgoszczy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursach i egzaminach zawodowych. Na osoby które są niezdecydowane czeka doradca zawodowy który pomoże w doborze szkolenia oraz wskaże zakłady pracy poszukujące ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zaufało nam wiele firm wysyłając pracowników na dokształcenie i zdobycie kwalifikacji. Każde szkolenie choćby z najmniejszą grupą uczesntików jest przygotowywane starannie i z pełnym poświęceniem instruktora.
Przedstawiamy poniżej harmonogram kursów na najbliższe dni. Są to szkolenia dla elektryków 1kV, operatorów suwnic, wózków widłowych, ładowarek, koparek, lub spawaczy którzy są obecnie intensywnie poszukiwani na rynku pracy. Na naszych kursach każdy uczeń ma do dyspozycji sprzęt np: na kursie spawacza każdy ma oddzielne stanowisko. 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 11.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1921 roku.

 

Powstanie Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Bydgoszczy w roku 1961 było odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu, spółdzielczości i innych instytucji na szkolenie kadry technicznej. Ośrodek jako jedyny w Polsce zorganizował kurs doskonalenia zawodowego dla inżynierów, organizatorów produkcji przemysłu budowy maszyn. Był to kurs przygotowujący do egzaminu magisterskiego którego ukończyło 60-u absolwentów.
W 1970- 1985 Były prowadzone kursy zawodowe jak :

Na przykład w 1984 roku w Oddziale było zarejestrowanych:

Wieloletnia, systematyczna praca Ośrodka, duża liczba kursów a co za tym idzie absolwentów pozwoliła na przeszkolenie w latach 1964-1996 ok 60 tysięcy osób.

 

Z dniem 1.08.1997 ODK SIMP w Bydgoszczy przeszedł na franszyzę.
Działanie bydgoskiej franszyzy przypadło na okres kiedy tematyka kursów częściowo zawęziła się i zmieniła, co wynika z zapotrzebowania obecnych zakładów przemysłowych, instytucji i sprywatyzowanych środowisk pracodawców.

 

Do obsługi kursów zatrudnionych jest 28 wykładowców.
Z dniem 30.10.1998 została powołana Komisja Kwalifikacyjna, która z dniem 14.07.2005 jest uprawniona do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia energetyczne i elektroenergetyczne oraz wydawanie świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją w określonych grupach urządzeń.

 

Nasze działania szkoleniowe pozwoliły na uplasowaniu się w ścisłej czołówce jednostek szkoleniowych SIMP w kraju, a w latach 2004-2007 w tej statystyce najwyżej.


Od 21.12.2006 roku nasz Ośrodek stał się jednostką certyfikowaną nabywając Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001: 2001.

Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości ma dla stowarzyszenia znaczenie priorytetowe. Nasze cele strategiczne to działanie na rzecz nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów. Dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów i członków SIMP oraz z przepisami prawnymi. stały rozwój zakresu usług, uczestniczenie w rozwoju gospodarki Polski, z zachowaniem dążeń do nowoczesności, opłacalności i racjonalnego wykorzystania bogactw naturalnych kraju.


W/w cele pozwoliły doprowadzić m.in do odbudowy Zamku będącego niegdyś siedzibą króla Stanisława Leszczyńskiego i książąt Sułkowskich.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr już od 1961 roku kompleksowo obsługujemy firmy oraz osoby indywidualne.

 

W 2006 roku otrzymaliśmy Certyfikat Jakości UDT-CERT, PN -EN ISO 9001 : 2001, a zakres certyfikacji to: Komisje energetyczne, szkolenia specjalistyczne, konferencje naukowo techniczne i seminaria, (doradztwo konsulting) organizacyjno- ekonomiczne.

Korzystamy z 28 wykładowców reprezentujących najwyższą wiedzę techniczną, odpowiedni poziom pedagogiczny i umiejętność przekazywania wiedzy w językach obcych.

Zgodnie z wcześniej podpisanymi i podjętymi porozumieniami prowadzimy ścisłą współpracę z :

Posiadamy Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z tym egzaminujemy i wydajemy świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w trzech grupach urządzeń (elektroenergetyczne – gr.1, cieplne – gr.2, gazowe gr.3).

 

W ciągu niespełna 50 lat przeszkoliliśmy i przeegzaminowaliśmy ponad 70 tysięcy absolwentów.


W przypadku firm i instytucji, szkolenia i egzaminy zgodnie z prośbą zleceniodawcy przeprowadzamy na jego terenie, w terminach przez niego proponowanych.

ODK SIMP w Bydgoszczy w pełni zgadza się, popierając i pragnąc realizować jedno z przykazań Stanisława Staszica. Brzmi ono „Być narodowi użytecznym.”