ODK SIMP – Kursy i szkolenia Bydgoszcz

Usługi

Home / Usługi

Porponujemy następujący zakres usług:

1

Wycena wartości maszyn i urządzeń wszelkich branż

2

Ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych

3

Ocena maszyn pod względem BHP

4

Opinie techniczne

Dokumentacja zostaje opracowana w formie papierowej oraz elektronicznej.

5

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

6

Wykonywanie pomiarów termowizyjnych w celu sprawdzenia ubytków ciepła np: w budynku.

7

Ocena ryzyka zawodowego

8

Wdrażanie systemu HCCP