ODK SIMP – Kursy i szkolenia Bydgoszcz

Pedagogiczne

Home / Kursy / Pedagogiczne

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu którego celem jest uzyskanie przez uczestników szkolenia przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa -uprawnień dla instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

Kurs obejmuje 48 godzin lekcyjnych

 

Wymagania dla uczestników:
– świadectwo ukończenia szkoły średniej lub
– tytuł mistrza w zawodzie lub
– dyplom studiów wyższych

 

Cena – 750 zł obejmuje:
– szkolenie zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty
– przeprowadzenie egzaminu
– wydanie zaświadczeń
– materiały dydaktyczne

 

Kurs prowadzony jest w systemie dziennym:

 

Zapisy przyjmujemy telefonicznie w siedzibie Ośrodka, telefonicznie, lub przez formularz zgłoszeniowy.