ODK SIMP – Kursy i szkolenia Bydgoszcz

Pedagogiczne

Home / Kursy / Pedagogiczne

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu którego celem jest uzyskanie przez uczestników szkolenia przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa -uprawnień dla instruktora praktycznej nauki zawodu.


Kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych


Wymagania dla uczestników:
– świadectwo ukończenia szkoły średniej lub
– tytuł mistrza w zawodzie lub
– dyplom studiów wyższych


Cena – 750 zł obejmuje:
– szkolenie zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty
– przeprowadzenie egzaminu
– wydanie zaświadczeń
– materiały dydaktyczne


Kurs prowadzony jest w systemie dziennym:


Zapisy przyjmujemy telefonicznie w siedzibie Ośrodka, telefonicznie, lub przez formularz zgłoszeniowy.