ODK SIMP – Kursy i szkolenia Bydgoszcz

Lutowanie i zgrzewanie

Home / Kursy / Lutowanie i zgrzewanie

Organizujemy kursy spawalnicze oparte o nowoczesne metody, które uprawnią Państwa do podjęcia zawodu i poszerzą doświadczenie. Kurs spawalniczy jest idealny, jeśli pracownik zamierza się przekwalifikować lub znaleźć pracę za granicą – z tego powodu wybierają go często młode osoby, szukające możliwości dorobienia pieniędzy. Dzięki stałemu zapotrzebowaniu na spawaczy, zarobki na tym stanowisku wciąż są zadowalające, dlatego inwestycja w szkolenie będzie opłacalna i zapewni wiedzę pozwalającą na bezpieczne wykonywanie zawodu. Kończąc kurs w naszej firmie otrzymają Państwo:


– Certyfikat TÜV, UDT, SIMP, umożliwiający pracę nie tylko w Polsce
– Książeczkę spawacza
– Nabycie określonej wiedzy opartą o aktualne wytyczne

 

W naszej ofercie znajdują się kursy ukierunkowane na określone metody spawania:

 

 • Metoda MAG – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych, poprzez użycie łuku elektrycznego. Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.
 • Metoda TIG – metoda spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, takich jak argon, hel lub ich mieszanki. 
 • Metoda elektryczna 111 Polega na spawaniu łukowym ręcznym elektrodą otuloną. Efektywne połączenie powstaje w wyniku stopienia topliwej elektrody i materiału spawanego temperaturą łuku elektrycznego. Na spoinę złącza składają się metaliczny rdzeń elektrody, metaliczne składniki otuliny oraz nadtopione brzegi spawanego materiału.
 • Metoda gazowa 311 Polega na spawaniu poprzez nagrzewanie płomieniem i stapianie brzegów łączonych elementów oraz dodawanego spoiwa. Płomień powstaje ze spalania się gazu palnego (najczęściej acetylenu – C2H2) w atmosferze tlenu lub powietrza.

 

Kursy spawalnicze – dla kogo?

 

 • Osób, które ukończyły 18 rok życia
 • Osób posiadających wykształcenie minimum podstawowe
 • Pracowników, chcących się przekwalifikować lub poszukujących zatrudnienia np. za granicą, sezonową.
 • Osób posiadających zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy zgrzewacza.

 

Dlaczego warto wybrać firmę SIMP?

 

 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu kursów, które potwierdzają pozytywne opinie naszych klientów
 • Skuteczne i rzetelne realizowanie szkoleń
 • Wysokiej jakości materiały oparte o najwyższe standardy i wymogi
 • Posiadamy aktualne uprawnienia umożliwiające wydanie dokumentów do wykonywania zawodu
 • Współpracujemy z wieloma urzędami i firmami

 

Dzięki kwalifikacjom wykładowców i wieloletniemu doświadczeniu, oferujemy kurs, który pozwoli zdobyć potrzebną wiedzę spawalniczą.

 

W programie kursu zapewniamy:

 

 • Dwudniowy kurs teoretyczny i praktyczny przygotowujący do egzaminu prowadzony przez doświadczonych wykładowców posiadających kwalifikacje potwierdzonych przez m.in. Urząd Dozoru Technicznego, czy Ministerstwo Gospodarki.
 • W pełni wyposażone o nowoczesny sprzęt sale szkoleniowe, wysokiej jakości materiały spawalnicze i pomoce dydaktyczne ułatwiające naukę
 • Egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności, dzięki któremu zdobędą Państwo certyfikat
 • Szkolenie składające się z części praktycznej i teoretycznej, prowadzone przez instruktorów i doświadczonych spawaczy

 

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?

 

 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu kursów
 • Skuteczne i rzetelne realizowanie kursów i szkoleń, potwierdzone przez pozytywne opinie klientów
 • Wysokiej jakości materiały oparte o najwyższe standardy
 • Posiadamy aktualne uprawnienia umożliwiające wydanie potrzebnych dokumentów do wykonywania zawodu
 • Współpracujemy z wieloma urzędami i firmami, co przekłada się na skuteczność prowadzonych kursów

 

Dzięki naszym szkoleniom zyskają Państwo praktyczne umiejętności i wymagane na rynku pracy kwalifikacje.
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu.