ODK SIMP – Kursy i szkolenia Bydgoszcz

Energetyczne E+D

Home / Kursy / Energetyczne E+D

Uprawnienia: ENERGETYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE W TYM POMIAR

Wybierz termin rozpoczęcia kursu na uprawnienia kwalifikacyjne E i D:

Szkolenie przeznaczone dla :

– elektryków
– serwisantów
– palaczy kotłowych
– monterów
– instalatorów
– obsługujących urządzenia wymagane przez przepisy prawa energetycznego.
– innych grup zawodowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu i egzaminie w poniższych tematach:

  • I grupa prąd. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych.
  • II grupa ciepło. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.
  • III grupa gaz. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe.

Wymienione grupy urządzeń dotyczą: obsługi, konserwacji, montażu, remontów, prac kontrolno- pomiarowych. Eksploatacja i Dozór.

Szkolenie składa się z dwóch częsci. Część teoretyczna przekazywana jest w formie multimedialnej. Kursant otrzymuje materiały szkoleniowe stanowiące skrypt. Część praktyczna wystepująca najczęściej w pomiarach eletrycznychto to ćwiczenia na urządzeniach elektrycznych i pomiarowych, które odwzorowuje naturalne warunki pracy

CZAS TRWANIA, MIEJSCE ORAZ TEMATYKĘ SZKOLENIA MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KAŻDEJ FIRMY

Po zaliczonym egzaminie słuchacz otrzymuje uprawnienia których ważnośc to 5 lat.

Po tym okresie przystępuje się do samego egzaminu lub kursu z egzaminem.

Ponad to posiadamy Państwową Komisję Egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki w Warszawie.

W celu odnowienia uprawnień kwalifikacyjnych E i D zapraszamy o godzinie 14:00 w dniach:
tel. 52 322 92 58

Zgłoszenie na egzamin

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 52 322 92 58

– Elektryka tzw sep 1kV

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

– Ciepło

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami omocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

– Gazowe

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń
i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9

Terminy szkoleń znajdują się na stronie głównej.
Przeprowadzamy równiez szkolenia zamknięte dla firm w całej Polsce.