.

Akredytacja

-------------------------------
Certyfikat
ISO 9001: 2001
UDT - CERT-------------------------------
Ośrodek Egzaminowania Spawaczy


----------------------------- Państwowa Komisja Kwalifikacyjna-------------------------------

Bezpłatne kursy

-----------------------------
Zapewniamy
badania lekarskie----------------------
Zapewniamy noclegi
i wyżywienie

Szybki kontakt
Tel: 523229258
Tel2: 608 044 008
Tel3: 608 041 101
Email: list@uprawnienia.com
GG : 1337858

----------------------------------------------------------------------
O nas
---------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 11.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1921 roku.

Powstanie Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Bydgoszczy w roku 1961 było odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu, spółdzielczości i innych instytucji na szkolenie kadry technicznej. Ośrodek jako jedyny w Polsce zorganizował kurs doskonalenia zawodowego dla inżynierów, organizatorów produkcji przemysłu budowy maszyn. Był to kurs przygotowujący do egzaminu magisterskiego którego ukończyło 60-u absolwentów.
W 1970- 1985 Były prowadzone kursy zawodowe jak :

- konstruowanie form do tworzyw sztucznych
- konstruowanie tłoczników
- opracowanie technologii produkcji na automaty tokarskie
- spawanie urządzeń poddozorowych
- elektroerozyjna obróbka oprzyrządowania technologicznego
- dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych
- konserwacja urządzeń dźwigowych i dźwignicowych
- diagnostyka pojazdów samochodowych
- i wiele innych.

Na przykład w 1984 roku w Oddziale było zarejestrowanych:

 • 87 wykładowców SIMP,
 • 236 rzeczoznawców SIMP i 16 dyplomowanych rzeczoznawców SIMP,
 • wielu tłumaczy technicznych oraz specjalistów zawodowych I i II stopnia.

Wieloletnia, systematyczna praca Ośrodka, duża liczba kursów a co za tym idzie absolwentów pozwoliła na przeszkolenie w latach 1964-1996 ok 60 tysięcy osób.

Z dniem 1.08.1997 ODK SIMP w Bydgoszczy przeszedł na franszyzę.
Działanie bydgoskiej franszyzy przypadło na okres kiedy tematyka kursów częściowo zawęziła się i zmieniła, co wynika z zapotrzebowania obecnych zakładów przemysłowych, instytucji i sprywatyzowanych środowisk pracodawców.

Do obsługi kursów zatrudnionych jest 28 wykładowców.
Z dniem 30.10.1998 została powołana Komisja Kwalifikacyjna, która z dniem 14.07.2005 jest uprawniona do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia energetyczne
i elektroenergetyczne oraz wydawanie świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją w określonych grupach urządzeń.

Nasze działania szkoleniowe pozwoliły na uplasowaniu się w ścisłej czołówce jednostek szkoleniowych SIMP w kraju, a w latach 2004-2007 w tej statystyce najwyżej.
Od 21.12.2006 roku nasz Ośrodek stał się jednostką certyfikowaną nabywając Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001: 2001.

Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości ma dla stowarzyszenia znaczenie priorytetowe. Nasze cele strategiczne to działanie na rzecz nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów. Dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów i członków SIMP oraz z przepisami prawnymi. stały rozwój zakresu usług, uczestniczenie w rozwoju gospodarki Polski, z zachowaniem dążeń do nowoczesności, opłacalności i racjonalnego wykorzystania bogactw naturalnych kraju.
W/w cele pozwoliły doprowadzić m.in do odbudowy Zamku będącego niegdyś siedzibą króla Stanisława Leszczyńskiego i książąt Sułkowskich.


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr już od 1961 roku kompleksowo obsługujemy firmy oraz osoby indywidualne.

W 2006 roku otrzymaliśmy Certyfikat Jakości UDT-CERT, PN -EN ISO 9001 : 2001, a zakres certyfikacji to: Komisje energetyczne, szkolenia specjalistyczne, konferencje naukowo techniczne i seminaria, (doradztwo konsulting) organizacyjno- ekonomiczne.

Korzystamy z 28 wykładowców reprezentujących najwyższą wiedzę techniczną, odpowiedni poziom pedagogiczny i umiejętność przekazywania wiedzy w językach obcych.

Zgodnie z wcześniej podpisanymi i podjętymi porozumieniami prowadzimy ścisłą współpracę z :

 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
 • Inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy,
 • TÜV Rheinland Polska
 • Pracownikami naukowo-technicznymi z Uniwersytetów oraz Politechnik.
 • Przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie
 • Przedstawicielami Ministersterstwa Infrastruktury i Gospodarki
 • Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy,
 • Inspektorami BHP,
 • Przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie
 • Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach,
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu

Posiadamy Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z tym egzaminujemy i wydajemy świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w trzech grupach urządzeń (elektroenergetyczne - gr.1, cieplne - gr.2, gazowe gr.3).

W ciągu niespełna 50 lat przeszkoliliśmy i przeegzaminowaliśmy ponad 70 tysięcy absolwentów.

W przypadku firm i instytucji, szkolenia i egzaminy zgodnie z prośbą zleceniodawcy przeprowadzamy na jego terenie, w terminach przez niego proponowanych.ODK SIMP w Bydgoszczy w pełni zgadza się, popierając i pragnąc realizować jedno
z przykazań Stanisława Staszica. Brzmi ono "Być narodowi użytecznym."