Formularz zapisu
na kurs wózków

Do wydruku

Do wypisania w przeglądarce

W skrócie o kursie :

Rozpoczęcie w każdy czwartek godz 9:00

Kurs : na wszystkie typy i rodzaje.

Zajęcia praktyczne terminy nie kolidują z obowiązkami zawodowy i prywatnymi

Tłumaczenie :
w językach obcych honorowane w UE

Certyfikaty : UDT- CERT ISO 9001:2001, Min. Gos.
Akredytacja Kuratorium Oświaty

Certyfikat UE
i bezpieczna wymiana butli
w cenie.

Legitymacja
ze zdjęciem

Szybki kontakt
Tel: 523229258
Tel2: 608 044 008
Tel3: 608 041 101
Email: biuro@uprawnienia.com
GG : 1337858

KURS NA WÓZKI JEZDNIOWE, wszystkie typy i rodzaje UE

KURS WÓZKÓW JEZDNIOWYCH, KURS NA WÓZEK WIDŁOWY

WYDAJEMY UPRAWNIENIA I PROWADZIMY KURSY NA WÓZKI OD 30 LAT MAJĄC NA UWADZE NOWE PRZEPISY I PROGRAMY NAUCZANIA


Nowa edycja kursu : W KAŻDY CZWARTEK OD GODZ 9:00 w budynku ODEKA ulica Toruńska 286 lub indywidualne terminy nawet po godzinie 16

Terminy i godziny zajęć: uzależniamy od indywidualnych potrzeb słuchacza tak aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi i prywatnymi.

Zajęcia praktyczne: można umawiać się w każdy dzień tygodnia i jeździć na wózku od godz 10:00 nawet do 16:00 w tym soboty. Jeśli odpowiadają Państwu tylko weekendy, jesteśmy do pełnej dyspozycji. Praktyka jest dostosowana do indywidualnych potrzeb.

KURS PROWADZONY JEST W MIŁEJ ATMOSFERZE I Z INDYWIDUALNYM PODEJŚCIEM DO KAŻDEGO UCZESTNIKA.

Część teoretyczna : Zaczynamy zajęciami teoretycznymi podczas których słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe notatnik, długopis, skrypt "Kierowca wózków jezdniowych" Na szkoleniu wyjaśniamy słuchaczowi najważniejsze zagadnienia związane
z bezpieczną obsługą wózków jezdniowych, czynnościami przed rozpoczęciem pracy,
w trakcie wykonywane pracy i po zakończeniu pracy. Ponad to, omawiane są rodzaje, budowa wózków, ładunkoznawstwo, bezpieczna wymiana butli gazowe, oraz informacje
o dozorze technicznym i poruszamy zagadnienia związane z eksploatacją oraz wymaganymi uprawnieniami w Unii Europejskiej oraz Skandynawii.

Część praktyczna : W tej części kursant uczy się bezpiecznego pobierania towaru
i jego rozładunku. Naszym zadaniem jest wyszkolenie uczestnika kursu na dobrego pracownika dla przyszłego pracodawcy. Uczestnik kursu, jeździ na wózku do czasu nabycia umiejętności prawidłowej obsługi wózka.

Po pozytywnie ukończonym kursie: słuchacz otrzymuje uprawnienia ważne bezterminowo, na wszystkie typy i rodzaje wózków ważne na terenie całej Europy.
W skład ceny wchodzi szkolenie teoretyczne, praktyczne, egzamin oraz bezpieczna wymiana butli gazowej, oraz hologram autentyczności
Wydane dokumenty są sygnowane pieczęcią Ministerstwa Gospodarki, UDT-CERT,
ISO 9001:2001 oraz tłumaczenie ( forklift ) skonstruowane tak aby było honorowane
w państwach Unii Europejskiej...

NOWOŚĆ - DODATKOWO PRAWO JAZDY ZE ZDJĘCIEM DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA


Dlaczego System Jakośći ISO 9001: 2001 ?
Przy współpracy z firmami lub próbie zatrudnienia w zakładzie z systemem ISO podczas weryfikacji dokumentów mają Państwo pierwszeństwo przy zatrudnianiu.


WSZYSTKO W JEDNEJ CENIE - ZADNYCH UKRYTYCH OPŁAT

Zapisy na wózki widłowe przyjmowane są poprzez formularz zapisu na kurs
lub telefonicznie 52 3229258, 608044008

ZAPRASZAMY