Formularz zapisu
na szkolenie wozki jezdniowe

Do wydruku

Do wypisania w przeglądarce

W skrócie o kursie :

Rozpoczęcie w każdy czwartek godz 9:00 kurs na wozki widlowe.

Kurs : na wszystkie typy i rodzaje.

Zajęcia praktyczne terminy nie kolidują z obowiązkami zawodowy i prywatnymi

Tłumaczenie :
w językach obcych honorowane w UE

Certyfikaty : UDT- CERT ISO 9001:2001, Min. Gos.
Akredytacja Kuratorium Oświaty

Certyfikat UE
i bezpieczna wymiana butli
w cenie.

Legitymacja
ze zdjęciem

Szybki kontakt
Tel: 523229258
Tel2: 608 044 008
Tel3: 608 041 101
Email: biuro@uprawnienia.com

Kurs wozki widlowe

Kurs na wozki widłowe


Kurs : co drugi CZWARTEK OD GODZ 9:00
w budynku NOT ulica Rumińskiego 6 pok. 26

Terminy i godziny zajęć: uzależniamy od indywidualnych potrzeb słuchacza tak aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi i prywatnymi.

Zajęcia praktyczne: można umawiać się w każdy dzień tygodnia i jeździć na wózku od godz 10:00 nawet do 16:00 w tym soboty. Jeśli odpowiadają Państwu tylko weekendy, jesteśmy do pełnej dyspozycji. Praktyka jest dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Kurs prowadzony jest z indywidualnym podejście do każdego kursanta.

Część teoretyczna : Zaczynamy zajęciami teoretycznymi podczas których słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe, skrypt "Kierowca wózków jezdniowych" Na szkoleniu wyjaśniamy słuchaczowi najważniejsze zagadnienia związane
z bezpieczną obsługą wózków jezdniowych, czynnościami przed rozpoczęciem pracy,
w trakcie wykonywane pracy i po zakończeniu pracy. Ponad to, omawiane są rodzaje, budowa wózków, ładunkoznawstwo, bezpieczna wymiana butli gazowe, oraz informacje
o dozorze technicznym i poruszamy zagadnienia związane z eksploatacją oraz wymaganymi uprawnieniami w Unii Europejskiej oraz Skandynawii.

Część praktyczna : W tej części kursant uczy się bezpiecznego pobierania towaru
i jego rozładunku. Naszym zadaniem jest wyszkolenie uczestnika kursu na dobrego pracownika dla przyszłego pracodawcy. Uczestnik kursu, jeździ na wózku do czasu nabycia umiejętności prawidłowej obsługi wózka.

Po pozytywnie ukończonym kursie na wozki widlowe: słuchacz otrzymuje uprawnienia ważne bezterminowo, na wszystkie typy i rodzaje wózków jezdniowych ważne na terenie całej Europy.
W skład ceny wchodzi szkolenie teoretyczne, praktyczne, egzamin oraz bezpieczna wymiana butli gazowej, oraz hologram autentyczności
Wydane dokumenty są sygnowane pieczęcią Ministerstwa Gospodarki, UDT-CERT,
ISO 9001:2001 oraz tłumaczenie ( forklift ) skonstruowane tak aby było honorowane
w państwach Unii Europejskiej...

Zgodnie z przepisami do uprawnien wydawana jest legitymacja którą podbija pracodawca.


Dlaczego System Jakośći ISO 9001: 2001 ?
Przy współpracy z firmami lub próbie zatrudnienia w zakładzie z systemem ISO podczas weryfikacji dokumentów mają Państwo pierwszeństwo przy zatrudnianiu. np: Holandia, Norwegia


Przychodząc do nas na kurs nie zaskoczymy zadnymi dodatkowymi kosztami, wszystkie moduły w jednej cenie

Zapisy na wózki widłowe przyjmowane są poprzez formularz zapisu na kurs
lub telefonicznie 52 3229258, 608044008

Dla Państwa firmy przygotujemy indywidualne terminy.
Teoria i praktyka może odbywać się u zleceniodawcy. Szkolimy tak długo aż nauczymy wszystkich uczesntików bezpiecznej eksploatacji wózkiem.

ZAPRASZAMY

Zapraszamy do zapoznania się z innymi szkoleniami. Bydgoszcz, Wrocław, Poznań Grudziądz, Warszawa