.

Wydawane przez nas uprawnienia spawalnicze są honorowane na całym świecie
-------------------------------
Uprawniony Ośrodek Egzaminowania Spawaczy


------------------------------
Certyfikaty i książeczki spawaczy należy odnawiać co dwa lata
-------------------------------

Zapewniamy noclegi
i wyżywienie

Szybki kontakt
Tel: 523229258
Tel2: 608 044 008
Tel3: 608 041 101
Email: list@uprawnienia.com
GG : 1337858

Kurs Spawacza


Szkolenia spawaczy organizowane są w grupach lub z indywidualnym programem dla każdego słuchacza

Egzaminy spawalnicze przeprowadzamy zgodnie z aktualnymi normami europejskimi.
Kursy spawacza:

Terminy szkoleń znajdują się na stronie głównej:


1
11 elektryczne
135 (MAG)
136 (MAG) drutem proszkowym
141 (TIG) -

Są dwie drogi zdobycia uprawnień spawalniczych.

  • Pierwsza droga zdobycia uprawnień to kurs spawacza prowadzony zgodnie aktualnymi wytycznymi spawalniczymi. Czas trwania kursu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb słuchacza i może trwać od kilku dni dla osób z umiejętnościami do miesiąca dla początkujących. Dni i godziny zajęć mogą być ustalane indywidualnie tak aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi
    i prywatnymi słuchacza. Po skończonym kursie uczestnik przystępuje do egzaminu. W skład ceny wchodzi szkolenie teoretyczne, praktyczne, egzamin oraz wydanie stosownych dokumentów – Certyfikat
    tłumaczony w ośmiu językach oraz książeczka spawacza.

  • Druga droga to sam egzamin praktyczny na którym słuchacz samodzielnie wykonuje określoną próbkę. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje Certyfikat tłumaczony w trzech językach. Certyfikaty honorowane w całej Europie.

    • Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, oraz sprzęt ochronny czyli maska, rękawice, fartuch. Kursant powinien dysponować własną odzieżą roboczą

Książka spawacza wraz z certyfikatem (świadectwo egzaminu spawacza) upoważnia jej właściciela do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień.
Uprawnienia mają charakter okresowy i wymagają egzaminu weryfikacyjnego, który powinien odbywać się co 2 lata i zostać odnotowywany certyfikacie spawacza. Koszt to 350 zł

Najbardziej popularną metodą łączenia kursów jest MAG i TIG

Nasze atuty:

- Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminowania Spawaczy
Wykonujemy egzaminy spawalnicze TUV, IS w Gliwicach, UDT oraz SIMP

- Obsługujemy osoby indywidualne, firmy, instytucje państwowe.
- Obsługujemy osoby indywidualne gdzie przy jednym stanowisku znajduje się tylko jedna osoba.

- Testujemy i oceniamy spawaczy dla instytucji pośredniczących pracę
- szkolenia przeprowadzamy dla osób indywidualnych w małych grupach do 6 osób lub duże szkolenia zamknięte do 70 osób
- nie oszczędzamy na materiałach i gazach
- osoby umiejące spawać na naszych kursach zawsze dowiadują się czegoś nowego
- uczymy do skutku
- zapewniamy nowy sprzęt i fachową kadrę
- przyjezdnym zapewniamy nocleg i wyżywienie


W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerami telefonów :
523229258 lub 608044008

Pozycja wymuszona


Po kursie i egzaminach na metodęTIG

Kompedium:
Kurs spawacza
Podstawowe pojęcia

Lutowanie

Lutowanie jest procesem technologicznym polegającym na łączeniu części metalowych za pomocą specjalnych stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. Wyróżniamy dwa rodzaje lutowania: miękkie (temperatura topnienia lutu do 450 stopni ) i twarde (temperatura topnienia lutu powyżej 450 stopni). Zjawisko spajania, zachodzące między nagrzanym metalem lutowanym a stopionym spoiwem, polega na przyleganiu ciekłego lutu do oczyszczonej powierzchni łączonych metali (zjawisko adhezji ). Cząsteczki ciekłego lutu przenikają w głąb łączonych metali wskutek dyfuzji. Proces ten jest związany z siłą przyciągania między atomami ciekłego lutu a atomami lutowanego metalu. Siła przyciągania atomów metalu lutowanego musi być większa niż siła topionego lutu, aby lut dobrze pokrywał (zwilżał) materiał lutowany.

Zgrzewanie

Zgrzewanie to łączenie metali polegający na tym, że części metalowe w miejscu łączenia doprowadza się przez nagrzewanie do stanu plastycznego lub do nadtopienia powierzchni łączonych przekrojów ( zgrzewanie iskrowe ) i następnie łączy się je z zastosowaniem odpowiedniej siły, np. prasowanie lub zgniatanie, bez używania metalu dodatkowego, tj. spoiwa. Zależnie od źródła ciepła, które służy do nagrzania części łączonych do stanu plastycznego lub do nadtopienia powierzchni łączonych, rozróżniamy następujące zasadnicze rodzaje zgrzewania: elektryczne oporowe,

Spawanie

Spawanie to łączenia metali, polegającym na miejscowym rozgrzaniu metalu do stanu topnienia. Spawanie odbywa się z dodawaniem lub bez dodawnia spoiwa oraz bez stosowania jakiegokolwiek nacisku lub uderzenia. Rozróżnia się następujące rodzaje spawania: MIG, MAG, TUG, Elektryczne, Gazowe

Poniżej przedstaawiamy pozycje spawania oraz moduły:


Szkolenia przeprowadzamy w : Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Poznań, Wrocław, Gniezno, Konin, Warszawa, Grudziądz