.

Czy wiesz że...
Po kursie można przyjmować uczniów na praktyki...
prowadzić szkolenia
np: BHP

Kurs zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty

Świadectwo wydawane na okres bezterminowy

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Zapewniamy noclegi
i wyżywienie

Szybki kontakt
Tel: 523229258
Tel2: 608 044 008
Tel3: 608 041 101
Email: list@uprawnienia.com
GG : 1337858

Kurs pedagogiczny

 

KURS PEDAGOGICZNY
DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU


Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu którego celem jest uzyskanie przez uczestników szkolenia przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa -uprawnień dla instruktora praktycznej nauki zawodu.


Kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych

Wymagania dla uczestników:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub
- tytuł mistrza w zawodzie lub
- dyplom studiów wyższych

Cena - 750 zł obejmuje:
- szkolenie zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty
- przeprowadznienie egzaminu
- wydanie zaświadczeń
- materiały dydaktyczne

Kurs prowadzony jest w systemie dziennym:


Zapisy przyjmujemy telefonicznie w siedzibie Ośrodka, telefonicznie, lub przez formularz zgłoszeniowy.